Dự Án nhà điều hành Làng Bình An

Dự Án nhà điều hành Làng Bình An

Khu nhà điều hành Làng Bình An (Thuộc dự ấn Resort cao cấp Làng Bình An - Tp. Đà Lạt) được đâu tư theo quy mô lớn, có thiết kế độc đáo và sang trong.

Thông tin dự án:

KDL Hồ Tuyền Lâm, P. 4, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.
Chủ Đầu tư: Cty CP XD Làng Bình AN - Nguyễn Ngọc Thiện_Tổng Giám Đôc

1. Đổ đà thu hôi

2. Lắp đặt Khung kèo và lợp ngói

Share :