Dự án Nhà máy xử lý nước KDL Hồ Chàm - BR -VT

Dự án Nhà máy xử lý nước KDL Hồ Chàm - BR -VT

kèo thép chống rỉ ở Vũng tàu, thi công kèo thép chống rỉ ở vũng tàu, kèo thép mạ kẽm nhôm ở vũng tàu, xà gồ lợp ngói, xà gồ lợp mái ngói, rui mè lợp mái ngói

 

Dự án: nhà máy xử lý nước thải HỒ CHÀM - VŨNG TÀU
Diện tích: 600 m2
Hạn mục thi công: hệ kèo thép chống rỉ vntruss cho mái lợp ngói
Chủ đầu tư: Công ty Sun - Philipin
 

 

Share :