Tất cả sản phẩm

HỆ VÌ  KÈO THÉP CHO MÁI BÊ TÔNG SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ VNTRUSS

HỆ VÌ KÈO THÉP CHO MÁI BÊ TÔNG SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ VNTRUSS

200.000₫

mái bê tông dán ngói, nên lợp ngói hay dán ngói, khung kèo thép mạ kẽm Khung kèo thép mạ kẽm nhôm chống rỉ cho ...

HỆ KÈO THÉP SMARTRUSS CHỐNG RỈ 2 LỚP

HỆ KÈO THÉP SMARTRUSS CHỐNG RỈ 2 LỚP

350.000₫

Kết cấu hệ kèo 2 lớp được liên kết dạng vì kèo C75.75 + đoàn tay TS35.48 Chi tiết Thông số sản phẩm:...

Hệ kèo mái bê tông Smartruss

Hệ kèo mái bê tông Smartruss

250.000₫

Kết cấu sử dụng Thanh câu phong (C75.75) bắt bằng Buloog nở trực tiếp lên mái bê tông và lớp li tô TS 40.48 hoặc 35.40. Chi tiết ...

HỆ VÌ KÈO  2 LỚP SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ VNTRUSS LỢP MÁI TÔN

HỆ VÌ KÈO 2 LỚP SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ VNTRUSS LỢP MÁI TÔN

280.000₫

lợp mái tôn, khung kèo thép mạ kẽm Hệ vì kèo thép mạ kẽm nhôm siêu nhẹ chống rỉ VNTRUSS 2...

HỆ VÌ KÈO THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO SMATRUSS SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ 3 LỚP

HỆ VÌ KÈO THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO SMATRUSS SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ 3 LỚP

350.000₫

khung kèo thép lợp mái ngói, xà gồ thép lợp mái ngói Khung kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm ...

Khung giàn kèo xà gồ thép mạ trọng lượng siêu nhẹ lợp mái ngói VNTRUSS

Khung giàn kèo xà gồ thép mạ trọng lượng siêu nhẹ lợp mái ngói VNTRUSS

300.000₫

Hệ khung giàn kèo xà gồ thép mạ trợng lượng siêu nhẹ chống rỉ lợp mái ngói VNTRUSS Hệ giàn vì kèo thép...

HỆ VÌ KÈO 3 LỚP SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ LỢP MÁI NGÓI VNTRUSS

HỆ VÌ KÈO 3 LỚP SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ LỢP MÁI NGÓI VNTRUSS

350.000₫

mái ngói, mai ngoi, mái bê tông lợp ngói, khung kèo mái bê tông lợp ngói KẾT CẤU: Khung kèo thép mạ kẽm...