Quảng cáo

Kèo thép mạ nhà thờ và nhà từ đường

Nhà Nguyện Giáo Xứ Hòa Hiệp (Biên Hòa- ĐN)

Nhà Nguyện Giáo Xứ Hòa Hiệp (Biên Hòa- ĐN)

09/ 08/ 2016

khung kèo lợp mái ngói, xa gồ lợp mái ngói, rui mè lợp mái ngói ở đồng nai khun
Nhà thờ Vườn Tư (Tp Vĩnh Long)

Nhà thờ Vườn Tư (Tp Vĩnh Long)

09/ 08/ 2016