KHUNG KÈO THÉP CHỐNG RỈ BIỆT THỰ VƯỜN Ở BÌNH PHƯỚC

KHUNG KÈO THÉP CHỐNG RỈ BIỆT THỰ VƯỜN Ở BÌNH PHƯỚC

BIỆT THỰ VƯỜN Ở BÌNH PHƯỚC, KHUNG KÈO LỢP MÁI NGÓI Ở BÌNH PHƯỚC, xà gồ lợp ngói ở bình phước, rui mè lợp ngói ở bình phước

Công trình biệt thự vườn tại Bình Phước:

Chủ đầu tư: Chú NGUYỄN ĐĂNG LIỆU

Hang mục: Thi công trọn gói khung keog thép lợp mái ngói.

Diện tích: 570 m2

 

 

 

 

 

khung kèo lợp mái ngói ở Bình Phước

 

Sau khi hoàn thiện khung kèo chuyển ngói lên mái chuẩn bị lợp ngói

 

khung kèo lợp mái ngói ở Bình Phước

Mái ngói đã dần hoàn thiện vẻ đẹp kiêu sa của màu Socola kheo mình giữa không gian mát mẻ của rừng cao su Bình Phước

Share :