Khung kèo thép lợp mái ngói - Dương Công Khi

Khung kèo thép lợp mái ngói - Dương Công Khi

Khung kèo thép lợp ngói, xà gồ lợp ngói, rui mè lợp ngói

 

 

 

 

Share :