LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẠI LỢI PHÁT

5 năm hình thành và phát triển là một chặng đường tuy không quá dài nhưng là cột mốc để cả tập thể Đại Lợi Phát  cùng nhìn lại những thăng trầm trên chặng đường đã qua, cùng nhau ôn lại những thành tích đã đạt được cũng như quyết tâm phấn đấu thực hiện sứ mệnh của mình.

 

 

Share :