Nhà Nguyện Giáo Xứ Hòa Hiệp (Biên Hòa- ĐN)

Nhà Nguyện Giáo Xứ Hòa Hiệp (Biên Hòa- ĐN)

khung kèo lợp mái ngói, xa gồ lợp mái ngói, rui mè lợp mái ngói ở đồng nai

 

 

khun

Share :