NHÀ XƯỞNG ĐẠI LỢI PHÁT

Nhà thép tiền chế  được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng. Các tham số cơ bản để xác định một nhà thép tiền chế là:

  

  

  

Chiều dài nhà

Chiều rộng nhà

Bước gian ở biên

Tải trọng thiết kế

Hoạt tải trên mái: 0,57kN/m2

Tốc độ gió thiết kế: 110km/h

Tải trọng phù hợp theo các quy phạm và tiêu chuẩn Hoa Kỳ mới nhất áp dụng cho nhà thép tiền chế, trừ khi có quy định khác vào lúc báo giá.

Bước gian trong

Chiều cao nhà

Độ dốc mái(x/10)


Là góc của mái so với đường nằm ngang. Đô dốc mái thông dụng nhất là 0,5/10 và 1/10. Có thể làm độ dốc mái bất kỳ.
Là chiều cao mép mái, từ là từ tấm để cột khung chính đến điểm đỉnh phía ngoài của thanh chống mép mái. Có thể có chiều cao mép mái tới 30m. Khi cột được chôn thấp hoặc nâng cao so với nền nhà hoàn thiện thì chiều cao mép mái là khoảng cách từ mức nền hoàn thiện đến đỉnh của thanh chống mép mái.

Là khoảng cách giữa các đường tim của hai cột khung chính kề nhau. Bước gian thông dụng nhất là 6m; 7,5m và 9m. Có thể có bước gian tới 15m.

Từ khi có quy định khác, nhà thép tiền chế do Nhà Thép Trí Việt được thiết kế với các tải trọng tối thiểu sau:
Là khoảng cách từ phía ngoài của cánh ngoài cột hồi tới đường tim của cột khung bên trong đầu tiên.
Không phụ thuộc vào hệ thống khung chính, chiều rộng nhà được tính bằng khoảng cách từ biên ngoài của xà gồ tường bên cho tới mặt biên ngoài của xà gồ tường bên đối diện.
Khoảng cách giữa cánh ngoài của cột hồi đến cột hồi phía đối diện được coi là chiều dài nhà. Chiều dài nhà bao gồm nhiều bước gian.

Sản phẩm liên quan