Tất cả sản phẩm

HỆ KÈO THÉP SMARTRUSS CHỐNG RỈ 2 LỚP

HỆ KÈO THÉP SMARTRUSS CHỐNG RỈ 2 LỚP

350.000₫

Kết cấu hệ kèo 2 lớp được liên kết dạng vì kèo C75.75 + đoàn tay TS35.48 Chi tiết Thông số sản phẩm:...

Hệ kèo mái bê tông Smartruss

Hệ kèo mái bê tông Smartruss

250.000₫

Kết cấu sử dụng Thanh câu phong (C75.75) bắt bằng Buloog nở trực tiếp lên mái bê tông và lớp li tô TS 40.48 hoặc 35.40. Chi tiết ...

HỆ VÌ KÈO THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO SMATRUSS SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ 3 LỚP

HỆ VÌ KÈO THÉP CƯỜNG ĐỘ CAO SMATRUSS SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ 3 LỚP

350.000₫

khung kèo thép lợp mái ngói, xà gồ thép lợp mái ngói Khung kèo thép mạ hợp kim nhôm kẽm ...